قوانین و مقررات

خدمات و محصولات بهفراز برای استفاده شخصی و غیر تجاری مشتریان عرضه شده است.تمامی مطالب در دسترس از طریق هر یک از خدمات بهفراز مانند تصاویر، داده ها ،موارد قابل دانلود و کپی و کلیه محتوای تولید شده جزئی از اموال بهفراز محسوب میگردد و حق استفاده و نشر تمامی مطالب موجود در انحصار بهفراز میباشد و هر گونه استفاده بدون مجوز کتبی حق پیگرد قانونی را به بهفراز می‌دهد.

بهره برداری و استفاده از لیست محصولات،مشخصات فنی،قیمتها و هر گونه استفاده از مشتقات بهفراز و یا هر یک از خدمات و یا مطالب کپی و دانلود کردن اطلاعات با مقاصد تجاری و هر گونه استفاده از داده ها و ابزارها و یا استخراج برای کاربران مجاز نبوده و این حقوق به صراحت برای بهفراز محفوظ میباشد.